ΑΓΟΡΑ ακινήτου στην Κύπρο

Διαδικασία αγοράς

Οι ειδικοί του Ομίλου Crona θα σας βοηθήσουν να περάσετε από όλα τα στάδια της αγοράς ακινήτων. Καθώς, θα ενημερωθείτε λεπτομερώς για το πως μπορείτε να κάνετε μια συναλλαγή για την πώληση και την αγορά ενός ακινήτου στην Κύπρο και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.

Βασικές πληροφορίες:

 1. Για να είστε σίγουροι ότι το αντικείμενο που έχετε επιλέξει δεν θα πωληθεί σε άλλους, ο αγοραστής πρέπει να καταβάλει προκαταβολή, μετά την οποία το αντικείμενο αφαιρείται από την πώληση και προορίζεται για τον αγοραστή για 1 μήνα.
 2. Ο αγοραστής συνάπτει συμφωνία για την υποστήριξη της συναλλαγής με Κύπριο δικηγόρο, μετά την οποία μπορεί να φύγει με ασφάλεια από το σπίτι του, ενώ ο δικηγόρος θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή:
  - ελέγχει όλα τα έγγραφα
  - κανονίζει τη φοροαπαλλαγή για τη στέγαση (εάν υπάρχει)
  - ετοιμάζει το συμβόλαιο και το συντονίζει με τα δύο μέρη.
 3. Ο δικηγόρος θα ενημερώσει τον αγοραστή για όλες τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, και με πλήρη συμφωνία, ο αγοραστής πρέπει να επιστρέψει, για την τελική υπογραφή του συμβολαίου πώλησης και την καταβολή της πρώτης πληρωμής. Εάν εκδώσετε γενική πληρεξουσιότητα για έναν δικηγόρο, τότε αυτός μπορεί να ολοκληρώσει όλα τα στάδια μόνος του.
 4. Ο Όμιλος Crona Group σε συνεργασία με δικηγόρο πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες πληρωμές και όταν κατατεθεί η συμφωνία, ο δικηγόρος ετοιμάζει αίτηση για παροχές ΦΠΑ και αίτηση για άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αγορά ακινήτων.
 5. Μετά την απόκτηση όλων των αδειών και την έγκριση των παροχών (εάν υπάρχουν), ο αγοραστής καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό και παραλαμβάνει τα κλειδιά του νέου του ακινήτου.
 6. Αφού ελέγξει όλα τα έγγραφα, η επιτροπή γης εκδίδει πιστοποιητικό ιδιοκτησίας στον νέο ιδιοκτήτη.

Ανάλογα με τις συνθήκες και τις επιθυμίες του αγοραστή, τα σημεία της συναλλαγής μπορεί να διαφέρουν εάν:

 1. Η αγορά ακινήτων πραγματοποιείται με πίστωση,
 2. Το ακίνητο που αγοράζεται βρίσκεται υπό κατασκευή.
Φορολογία

ΦΠΑ για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο. Φορολογία ακινήτων στην Κύπρο

Όταν αγοράζετε ένα νέο ακίνητο στην Κύπρο, πρέπει να καταβάλλετε ΦΠΑ. Ο συντελεστής ΦΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι 19%. Από τις 18 Νοεμβρίου 2016, ισχύει μειωμένος συντελεστής 5% για τα πρώτα 200 m2 κατοικίας σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο που έχει εγκριθεί από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στις 16 Ιουνίου 2023, το υπουργικό συμβούλιο άλλαξε το νόμο για μειωμένο προνομιακό συντελεστή ΦΠΑ 5%, σύμφωνα με τον οποίο ο προνομιακός συντελεστής 5% ισχύει για τις πρώτες 350 χιλιάδες ευρώ της αξίας της ακίνητης περιουσίας, ενώ η συνολική αξία της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 475 χιλιάδες ευρώ. Ο προνομιακός συντελεστής ισχύει επίσης για τα πρώτα 130 τ.μ. εμβαδού ακίνητης περιουσίας, ενώ το εμβαδόν της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 190 τ.μ.

Αυτοί οι κανόνες σχετικά με τις περιοχές και τις τιμές δεν ισχύουν για τα κτίρια για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση πολεοδομικής μελέτης πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2023 και η αντίστοιχη αίτηση για προνομιακό συντελεστή ΦΠΑ υποβλήθηκε εντός 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του νέου νόμου (δηλαδή μέχρι τις 16/06/2026 ). Σε αυτή την περίπτωση, ισχύει ένας άλλος κανόνας, δηλαδή: Προνομιακός συντελεστής 5% ισχύει για τα πρώτα 200 τ.μ. ακινήτων, ανεξάρτητα από την τιμή και το εμβαδόν τους

Οι προϋποθέσεις για να λάβουν το ακίνητο και ο Αιτών/Αγοραστής τον προνομιακό συντελεστή ΦΠΑ πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια

 1. Ο αγοραστής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο (όχι νομικό πρόσωπο) και να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 2. Το ακίνητο που θα αγοραστεί θα πρέπει να είναι ο κύριος τόπος διαμονής του αιτούντος στην Κύπρο.
 3. Ο αιτών δεν πρέπει να έχει στην κατοχή του ακίνητα που έχουν αποκτηθεί στο παρελθόν με προνομιακό συντελεστή ΦΠΑ.
 4. Το εν λόγω ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κατοικία του αιτούντος και όχι για την απόκτηση εισοδήματος (για παράδειγμα, από την εκμίσθωση).
 5. Ο αγοραστής που ζητά παροχές πρέπει να υποβάλει στο τμήμα
 6. Αίτηση ΦΠΑ για την εφαρμογή της απαλλαγής από τον ΦΠΑ. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται δήλωση ότι δεν έχει προηγουμένως αποκτήσει άλλο ακίνητο στην Κύπρο με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
 7. Εάν ο αιτών είναι έγγαμος, ο σύζυγος θα πρέπει επίσης να υποβάλει παρόμοια αίτηση και δήλωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Αυτό είναι κάποιο κείμενο μέσα σε ένα μπλοκ div.
Αυτές οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συγκεκριμένη επικοινωνία και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.
ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ
Σας ευχαριστώ! Η υποβολή σας ελήφθη!
Ουπς! Κάτι πήγε στραβά κατά την υποβολή της φόρμας.